Parcours uitzetten


Dit is een instructie voor het aanmaken van een parcours

Bakens kunnen op 2 manieren worden uitgezet.
1) Tijdens het fysiek uitzetten van de bakens in combinatie met een gekoppeld device.
2) Op basis van locatie op de website.

Voor het parcours aanmaken maakt het niet uit, behalve dat methode 1 meer accuraat is. Voor deel 1 is methode 2 uitgewerkt.

Deel 1
Klik op “ga naar parcours” via het menu wedstrijden beheren (de status van de wedstrijd mag niet actief zijn).
Het volgende scherm zal worden getoond:

Klik op de plaats waar het eerste baken is geplaatst

en ga door totdat alle bakens zichtbaar zijn.

Merk op dat bij verkeerde plaatsing erg geschoven kan worden met het baken of verwijder het baken en plaats het opnieuw.

Verander eenvoudig de functie van bakens.

Sla de configuratie op, ververs en ga door naar deel 2.

deel 2
Wanneer deel 1 al eens is uitgevoerd, worden de bakens van de vorige keer automatisch toegevoegd. Handig wanneer er met vaste boeien wordt gevaren.

In het linkermenu zijn na het verversen de bakens opgenomen in de selectiebox onder parcours.

Merk op dat de bakens die horen bij een start(/finish) als 1 worden getoond. De mogelijkheid bestaat om vier bakens aan te wijzen als start/finish baken zodat er een afzonderlijke start- en finishlijn kan worden gemaakt.

Voeg de bakens in juiste volgorde toe en sla de configuratie op en ververs.

Na het actief maken van de wedstrijd (status actief), zal het edit-menu verdwijnen.